Har du lyst til å ta en god og fleksibel utdanning på nett ?

Fagbrevkurset i IT Driftsfaget (IKT servicefaget frem til 31/7-2022) er tilpasset deg som jobber innen IT, men mangler utdanning i faget. Da er veien til en formell utdanning kort om du mangler teoridelen og en praktisk fagprøve.

Opplæringsprogrammet består av lærebøker i pdf-format og et selvstudium med interaktive moduler, oppgaver til refleksjon og innsendingsoppgaver for evaluering og tilbakemeldinger. Kurset l dekker kompetansemålene innen IT Driftsfaget (ITD03-01) planlegging, bransjekunnskap og HMS.

Kun kr 9.900,- pr. deltaker.
Les mer om yrket her: www.utdanning.no

Du må selv melde deg opp til eksamen for vår- eller høstsemesteret i januar eller første halvdel av september. Sjekk hos fagopplæringskontoret i ditt fylke for oppmeldingsfrisen til eksamen her. Dette kan variere fylkesvis, derfor må du selv undersøke fristen ved å klikke på ditt fylke eller kontakte eksamenskontoret i fylket ditt. 

https://www.udir.no/lk20/itd03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv519

For mer informasjon: 
Telefon: 924 000 83/ 951 43 272 
Epost: post@itkompetanse.no 
Web: http://www.itkompetanse.no

Meld deg på kurset her: